Teaching with Zero Tolerance

Teaching With Zero Tolerance

אלקסי הקטנה ציירה במרקר ירוק על שולחנה בבית הספר. לעיני חבריה לספסל הלימודים היא הוצאה מכיתתה בידיים כפותות והועברה למתקן חקירה, כשהיא מושעית מבית הספר לשלושה ימים. המציג מדבר על גישת אפס סובלנות כלפי ילדים, גורמיה והשלכותיה

סגור לתגובות.