Restorative Justice Community Action – 2

Restorative Justice Community Action – 2

קבוצת גברים צעירים גרמו נזק לעץ צעיר שהיה נטוע בשכונה. הוגשה תלונה נגד אחד מהם. 

אנשי הקהילה מתכנסים כדי לספר לבחור איך השפיע עליהם המעשה שלו ואיך הם מרגישים כשאנשים מתייחסים באופן זה לשכונה בה הם גרים.

יחד הם מחליטים מה יהיו תוצאות המעשה ואיך אותו בחור יתקן את הנזק שגרם. 

סגור לתגובות.