Restorative Justice Community Action – 1

Restorative Justice Community Action – 1

קבוצת תושבים במיניאפוליס החליטה לקחת אחריות על איכות חייהם ועל סביבתם. העמותה שהקימו יצרה קשר עם בית המשפט המקומי והגיעה איתו להסכמה. מדי שבוע מתייצבת נציגת העמותה בבית המשפט, שם מועברים לידיה תיקים שנפתחו בגין עבירות כלפי הסביבה ואיכות החיים בשכונה.

נציגת העמותה פונה אל העבריינים ומציעה להם להשתתף בהליך צדק מאחה כחלופה להליך הפלילי.

סגור לתגובות.