Implementing Restorative Justice in School systems

Implementing Restorative Justice in School systems

המורה לורין סטוטצמן מסבירה כיצד מיושמות הגישות המאחות בבית-ספרה וכיצד יש להכניס את הגישות המאחות לבתי-ספר.

סגור לתגובות.