A Second Chance — Restorative Justice

A Second Chance — Restorative Justice

דארן נכנס ויצא מהכלא לסירוגין במשך 20 שנה. מאז שפגש בכומר הקהילתי חלפו עוד 5 שנים עד שהסכים להשתתף במעגל התמיכה שנבנה עבורו. מאז השתנו פני הדברים.

סגור לתגובות.