ספרים וסרטים

להלן ספרים וסרטים המוצעים ע"י המרכז הישראלי לגישות מאחות. חלקם בתשלום, חלקם ללא תשלום.

ספרים:

המדריך לגישות מאחות למנהלים, מורים ורכזים.

מעגלים מאחים בבית הספר.

הלם שגרתי  – הספר המלא (הורדת הספר עשויה להימשך מספר דקות). 

 

סרטים:

גשרים שרופים.

מעבר לאפס סובלנות: הגישה המאחה בבית הספר.

דיוני שולחן עגול 1 ו- 2: אסטרטגיות מאחות לבתי ספר

בית הספר הגרוע ביותר בחיי.

ארבע היוועדויות בית ספריות: מבט משולב.

דיבור רעיל: מבגידה לאמון במקום העבודה.

 

סגור לתגובות.